Butschal - Buczacki Ritter von Pisarski

Notizen


Count Palatine of Poznan Jan (Ostrorog) Ostrorog

Name: Ostroróg, Stanislaw
auch Stanislaw z Ostroroga; gen. Ostroroski
Lebensdaten: um 1400-zw. 1476-1477

Verw.Formen: Ostroroga,Stanislaw z; Ostroroski
Beruf(e): Generalstarost/303; Kastellan/908; Adliger/905
Archiv: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I 431,301-315

Titel der Quelle: Polski slownik biograficzny [= Kurztitel]
Polski slownik biograficzny. - T. 1-33/1. -
Kraków; Wroclaw; Warszawa; Gdansk;
Lódz. - 1935-1991


Titel der Quelle: Starowolski 2 [= Kurztitel]
Sarmatiae bellatores : In: Tractatus tres / Starowolski,
Simon. - Wratislaviae. - 1733


Titel der Quelle: Orgelbrand [= Kurztitel]
Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami /
Orgelbrand, S.. - T. 1-18. - Warszawa. - 1898-1912


Name: Ostroróg, Wappen Nalecz
Lebensdaten: -
erwaehnt: 13. bis 18.Jh.
Beruf(e): Adlige/905
Archiv: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I 431,67-81 / 431,350-351

Titel der Quelle: Niesiecki [= Kurztitel]
Herbarz polski / Niesiecki, Kaspar. - T. 1-10. - Lipsk. -
1839-1846


Titel der Quelle: Orgelbrand [= Kurztitel]
Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami /
Orgelbrand, S.. - T. 1-18. - Warszawa. - 1898-1912


Titel der Quelle: Encyklopedyja powszechna [= Kurztitel]
Encyklopedyja powszechna. - T. 1-28. - Warszawa. - 1859-
1868


Titel der Quelle: Herbarz polski [= Kurztitel]
Herbarz polski i imionospis zasluzonych w Polsce ludzi
wszystkich stanów i czasów. - T. 1-3. -
Lwów. - 1855-1862


Titel der Quelle: Lelewel [= Kurztitel]
Polska dzieje i rzeczy jéj / Lelewel, Joachim. -
T. 1. - Poznan. - 1858


Titel der Quelle: Świecki [= Kurztitel]
Historyczne pamiatki znamienitych rodzin i osób
dawnej Polski : Przejrzal w rekopiśmie,
objaśnil i uzupelnil przypisami Julian
Bartoszewicz / Świecki, Tomasz. - T. 1-2. -
Warszawa. - 1858-1859


Name: Ostrorogi, (Grafengeschlecht)
Lebensdaten: -
erwaehnt: ab 13. Jh.
Beruf(e): Grafengeschlecht/905
Archiv: Russisches Biographisches Archiv
Fiche: I 346,122

Titel der Quelle: Novyj enciklopediceskij slovar' [= Kurztitel]
Novyj enciklopediceskij slovar'. - Petrograd. - 1915-1916
(Tom 25-29 [Biografii])
(2002-8-30, 12:3 UTC)


Jan von der Pfalzgraf Monwid

Monwid (Manvydas) Of Lithuania

Jan Monwid, Voivod of Wilno, received Lazduny as a grant along with other benefits from the great Prince of Lithuania Witold [ed.- around 1400]; for ages afterwards it became the possession of the Radziwill family, who had acquired the mortgage


Jerzy, Prince Olelkowicz-Slucki

Name: Olelkowicz, Jerzy
auch Jurij Jurjewicz
Lebensdaten: um 1531-1578

Verw.Formen: Jurjewicz,Jurij
Beruf(e): Fürst/905
Archiv: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I 417,136-142

Titel der Quelle: Polski slownik biograficzny [= Kurztitel]
Polski slownik biograficzny. - T. 1-33/1. -
Kraków; Wroclaw; Warszawa; Gdansk;
Lódz. - 1935-1991


Name: Olelkowicz, Jerzy
auch Jurij Semenowicz
Lebensdaten: um 1492-1542

Verw.Formen: Semenowicz,Jurij
Beruf(e): Fürst/905
Archiv: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I 417,129-135

Titel der Quelle: Polski slownik biograficzny [= Kurztitel]
Polski slownik biograficzny. - T. 1-33/1. -
Kraków; Wroclaw; Warszawa; Gdansk;
Lódz. - 1935-1991


Titel der Quelle: Orgelbrand [= Kurztitel]
Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami /
Orgelbrand, S.. - T. 1-18. - Warszawa. - 1898-1912
(2002-8-30, 12:38 UTC)


Name: Slucki
auch Olelkowicz
Lebensdaten: -
erwaehnt: 15. bis 16.Jh.

Verw.Formen: Olelkowicz
Beruf(e): Adlige/905
Archiv: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I 513,181-186

Titel der Quelle: Boniecki [= Kurztitel]
Poczet rodów w Wielkiém Ksiestwie
Litewskiém w XV i XVI wieku / Boniecki, Adam. -
Warszawa. - 1887
(2002-8-30, 12:39 UTC)


Stephan Schafbauer

Kinder:Michael geb:11.09.1665 Dieterskirchen
Katharina geb:09.04.1669 Dieterskirchen
Johannes geb:14.01.1671 Kulz

Kinder:Michael geb:11.09.1665 Dieterskirchen
Katharina geb:09.04.1669 Dieterskirchen
Johannes geb:14.01.1671 Kulz

Kinder:Michael geb:11.09.1665 Dieterskirchen
Katharina geb:09.04.1669 Dieterskirchen
Johannes geb:14.01.1671 Kulz